Pohroma

Zachraň se kdo můžeš,
Blíží se velká pohroma,
Už proti tomu asi nic nezmůžeš,
Ale radši zůstaň s celou rodinou doma.
Ničí vše, co jí přijde do cesty.
Rychle si obleč záchranné vesty.
Blíží se velká potopa,
Už se mi zvedá teplota.
A když si řekne, že může skončit,
Můžeš se s ní rychle rozloučit.
Po ní zůstane jen velká škoda,
A od mnoha lidí velká zloba.